DOOR JARENLANGE ERVARING IN DE IT- ÈN BIBLIOTHEEKBRANCHE ZIJN WIJ ALS GEEN ANDER IN STAAT OM ONS TE ONDERSCHEIDEN VAN CONCURRENTEN.

PROACTIEF EN INNOVATIEF

De Biebcloud begrijpt dat de informatiemaatschappij waarin wij tegenwoordig leven onderhevig is aan constante veranderingen en ontwikkelingen. Daarom is het implementeren van strategische benaderingen met -duurzame- toekomstgerichtheid één van onze hoofddoelen. Niet alleen reageren, maar anticiperen is ons devies.

Wij spelen niet alleen in op trends, ons doel is tevens om nieuwe trends te creëren. Door jarenlange ervaring in de IT- èn bibliotheekbranche zijn wij als geen ander in staat om ons te onderscheiden van concurrenten. Wij zijn onophoudelijk bezig met het innoveren en het uitbreiden van mogelijkheden die de Biebcloud biedt. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met het integreren van de app ‘circuit’ in onze cloud. Deze app maakt communiceren, samenwerken en het delen van bestanden binnen – en buiten – uw bedrijf nog makkelijker.

INFORMATIEF, TRANSPARANT EN BETROUWBAAR

Wij hechten veel waarde aan het communicatieproces en de ontvanger. Wij geloven in tweezijdige communicatie waarbij wij graag de dialoog aangaan met onze werknemers, -potentiële- klanten en leveranciers. Tevens bieden wij openheid over al onze werkzaamheden en activiteiten. Op deze manier willen wij:

  • Zoveel mogelijk transparantie bieden aan alle individuen in onze omgeving
  • Vruchtbare samenwerkingen opbouwen
  • Duurzame relaties ontwikkelen gebaseerd op wederzijds vertrouwen

Aangesloten bibliotheken kunnen ons bijvoorbeeld 7 dagen in de week, 24 uur per dag bereiken voor projecten en ondersteuning. Ook zijn uw – en onze- gegevens altijd op te vragen terwijl wij tegelijkertijd vertrouwelijkheid van uw data garanderen.

ZORGELOZE CONTROLE

Wij willen dat onze klanten zich zorgeloos voelen maar tegelijkertijd weten dat zij volledige controle hebben. Wij zorgen bijvoorbeeld voor een veilige opslag van data in de Biebcloud. Gegevens worden opgeslagen binnen de Nederlandse grenzen en onbevoegden hebben en krijgen nooit toegang. Tegelijkertijd hebben onze klanten zelf altijd onbeperkt toegang tot al hun data. Door de vertrouwelijkheid van individuele gegevens te respecteren en een veilige omgeving in te stellen waar de klant zelf altijd toegang tot heeft, zorgen wij voor zorgeloze controle.

SAMENWERKING, TEAMBUILDING EN BETROKKENHEID

Wij geloven dat onze gehele maatschappelijke omgeving van belang is. De maatschappelijke doelstellingen die bibliotheken willen uitdragen staan voor ons op de eerste plek. Ons vertrekpunt is dan ook niet primair vanuit het belang van onze organisatie. Wij zijn altijd bezig om ons gezichtsveld te verbreden en oog te hebben voor andere belangen: van ál onze stakeholders. Wij zien het leveren van producten en diensten niet als eenmalige transacties maar als vruchtbare samenwerkingen. Een klant is voor ons geen nummer maar een apart en bijzonder individu. Wat ons onderscheidt van anderen is betrokkenheid op maat en het leveren van buitengewone service aan onze klant. Als aangesloten bibliotheek bent u een groot onderdeel van het krachtenveld van onze organisatie. Dit erkennen wij niet alleen, maar omarmen en integreren dit in al onze activiteiten. Ook zonder onze werknemers zijn wij nergens. Daarom staat interne teambuilding bij ons centraal. Niet alleen informeren wij al onze medewerkers over de activiteiten die plaatsvinden binnen de Biebcloud, maar ook laten we verschillende afdelingen samenwerken. Op deze manier kunnen wij onderscheidende producten en diensten ontwikkelen en leveren waar gegarandeerd diverse perspectieven aan te pas zijn gekomen. Ook zorgt dit voor optimale kennisvergaring van onze werknemers. Hierdoor kan er bij ziekte en/of vakantie altijd iemand voor u klaar staan die verstand heeft van uw specifieke situatie.

VOOR DE BIBLIOTHEEK VAN DE TOEKOMST

Bij bibliotheken gaat het allang niet meer over boeken alleen. Nieuw leiderschap, het nieuwe delen, krimpende budgetten. De bibliotheken hebben voldoende uitdagingen. hoe weet je toch aan aan te sluiten bij de verwachting van de bezoeker. Lees in deze blog over innovatie en de uitdagingen voor ‘de bibliotheek van morgen’