VEILIGHEID

Wij realiseren en borgen informatieveiligheid door middel van acht belangrijke beschermingsmethodes

Q

Download de poster - veiligheidsinstructies ransomware

Binnen enkele minuten ontvangt u de poster in uw mail.

Q

Download de whitepaper- Beveiligingsbeleid

U ontvangt de whitepaper in de inbox van uw opgegeven e-mailadres.

1

FYSIEKE BEVEILIGING VAN DE DATACENTRA

Onze datacentra zijn allen gevestigd op Hollandse bodem (in Steenbergen, Amsterdam en Enschede) en fysiek beveiligd volgens een Borg4 certificaat. Dit is het hoogste beveiligingsniveau dat ingezet kan worden tegen oneigenlijke fysieke toegang tot de datacentra.

2

DIGITALE BEVEILIGING VAN UW DATA EN GEGEVENS

De data en gegevens die in de BiebCloud staan zijn beveiligd door middel van een ISO27001 certificering. Deze certificering voldoet  aan de hoogste beveiligingseisen van elektronische gegevens.

3

IEDERE BIBLIOTHEEK EEN EIGEN PRIVÉCLOUD

Iedere bibliotheek die bij de BiebCloud is aangesloten krijgt een afzonderlijke virtuele schijf toegewezen op de fileserver. Dit betekent dat andere bibliotheken niet – zonder toestemming – toegang kunnen krijgen tot de gegevens van uw bibliotheek. Tegelijkertijd kan het ook waardevol zijn om wèl gegevens te delen met collega-bibliotheken. Daarom biedt de BiebCloud ook gemakkelijke methodes om tussen stichtingen te communiceren en te delen, bijvoorbeeld met de applicatie Circuit.

4

EEN GESCHEIDEN ADMINISTRATIEF- EN PUBLIEKSNETWERK

Binnen elke privécloud zijn twee omgevingen te scheiden: de administratieve- en publieksomgeving. Beide zijn autonome omgevingen die netwerktechnisch gescheiden zijn. Dit betekent dat bezoekers nooit toegang hebben tot administratieve gegevens van de bibliotheek en haar personeel. Het administratieve netwerk heeft daarentegen wèl toegang tot de publieksomgeving, wat mogelijkheden biedt tot het monitoren van bezoekers.

5

EIGENDOMSRECHT DATA

De BiebCloud gebruikt uw data en gegevens nooit voor persoonlijke doeleinden en verstrekt nooit informatie aan derden. Wij werken volgens de wet bescherming persoonsgegevens en garanderen volledige autonoom eigendomsrecht van uw privécloud: uw data en gegevens, blijven uw data en gegevens.

6

24/7 MONITORING VAN SERVERS, WERKPLEKKEN EN NETWERKCOMPONENTEN.

De BiebCloud heeft een eigen Network Operation Center (NOC). Vanuit het NOC worden alle servers, werkplekken en netwerkcomponenten 24 uur per dag in de gaten gehouden. Het NOC maakt het mogelijk om alle ontwikkelingen op afstand te volgen en problemen te verhelpen voordat personeel en/of bezoekers hinder ervan ondervinden. Deze monitorservice geeft namelijk automatisch waarschuwingen door aan ons beheerteam bij potentiële problemen. Hierdoor is er in een vroeg stadium al bekend of er problemen (kunnen) gaan ontstaan zodat er op tijd kan worden ingegrepen.

7

DATAOPSLAG: 3-2-1 REGEL

Voor het beheren en opslaan van data hanteren wij de 3-2-1 regel. Dit betekent dat uw data:

(3) minimaal drie kopieën hebben;
(2) op minimaal twee verschillende media opgeslagen zijn;
(1) naast de hoofdlocatie, op nog één andere locatie opgeslagen staan.

Uw gemeenschappelijke en persoonlijke data worden gerepliceerd naar een secundaire fileserver. Dit betekent dat bij uitval van de primaire fileserver doorgewerkt kan worden zonder oponthoud en dat opgeslagen gegevens beschikbaar voor u blijven. Gegevensverlies wordt voorkomen door het maken van kopieën (back-ups) en gegevensherstel bij storingen (recovery).

8

VAST EN BETROUWBAAR TEAM

De BiebCloud werkt met een vast beheerteam waarvan ieder lid gespecialiseerd is in IT-beheer binnen de bibliotheekbranche. Hierdoor is er bij ziekte en vakantie altijd iemand beschikbaar met relevante kennis van uw cloudomgeving. Ieder lid werkt vertrouwelijk en speelt geen informatie door aan derden. Ook hebben wij een servicedesk die altijd bereikbaar is.