ONDERSTEUNING VAN DE BIBLIOTHEEK

BEREIK MAATSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN

De gemiddelde Nederlandse bibliotheek heeft vandaag de dag te kampen met teruglopende inkomsten. Door afnemende ledenaantallen en bezuinigingen op subsidies wordt het steeds lastiger om maatschappelijke doelstellingen te behalen en tegelijkertijd een vruchtbaar bedrijfsmodel te behouden. De BiebCloud is ontworpen om hulp te bieden aan de moderne bibliotheek bij het bereiken van hun maatschappelijke doelstellingen terwijl ze besparen op een groot deel van hun kosten.

COMPLETE IT-OPLOSSING

De BiebCloud levert een complete IT-oplossing aan Nederlandse bibliotheken. Het vaste team van technici dat achter de oprichting van de BiebCloud zit heeft een unieke formule ontwikkeld die naadloos aansluit op de wensen van de Nederlandse bibliotheek. De BiebCloud levert aan meer dan 60 bibliotheeklocaties in Nederland het IT-beheer. Ook hebben de leden van ons team al meer dan 15 jaar ervaring in de IT- én bibliotheekbranche. Daardoor weten IT-medewerkers van de BiebCloud altijd hoe zij moeten inspelen op technische problemen die zich kunnen voordoen bij bibliotheken. Ook staat persoonlijk contact voor ons centraal. Wij willen onze klanten ècht kennen, zodat we de meest optimale resultaten kunnen leveren.

BETALING ‘UPFRONT’

Omdat Nederlandse bibliotheken subsidiegebonden zijn vragen wij een betaling ‘upfront’. Dit houdt in dat na een eerste investering – bijvoorbeeld nadat de subsidie van de bibliotheek ontvangen is – een zeer laag maandbedrag overblijft gedurende de resterende periode van het contract. Dit maandbedrag is afhankelijk van het aantal werkplekken dat de bibliotheek in gebruik heeft. Bij toename of afname in het aantal werkplekken – eventueel in de vorm van hele vestigingen – is het systeem volledig op of af te schalen met directe aanpassingen in de tarieven.

SURFDIENSTEN

Binnen de bibliotheekbranche wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van licenties voor programma’s die te verkrijgen zijn via Surfdiensten. De BiebCloud levert daarom zo veel mogelijk programma’s via deze Surfdiensten zodat bibliotheken geen extra geld kwijt zijn aan dure software. Tegelijkertijd worden nieuwe ontwikkelingen continu op de voet gevolgd. Zo kunnen wij een adviserende rol spelen op het gebied van innoverende en kostenbesparende methodes die ingezet kunnen worden door aangesloten bibliotheken. Vòòr het implementeren van dergelijke oplossingen zal er altijd natuurlijk altijd sprake moeten zijn van wederzijdse goedkeuring.

MEEKIJK- EN MEEWERKDAGEN

Tijdens het uitvoeren van projecten bieden wij meekijk- en meewerkdagen voor – onder andere – de minder ‘IT-ervaren’ personeelsleden van de bibliotheek. Zo optimaliseren wij kennis van diegenen die dat nodig hebben en kan eventueel verloop van personeel opgevangen worden. Tegelijkertijd leren wij weer van het personeel van de Nederlandse bibliotheek en is er sprake van een vruchtbare kruisbestuiving van kennis.